บริษัท เอ็มเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย กิจการที่เราทำมีหลายประเภท ได้แก่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการให้บริการ,  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  การผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น,  การท่องเที่ยวแบบวีไอพี, เทรดดิ้ง, การผลิตขนมหวานและลูกกวาด และธุรกิจร้านอาหารแบบ Outlet

สาขาธุรกิจของเรา

  1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการ
  2. การวิจัยและพัฒนา, วิทยาศาสตร์, นวัตกรรม และเทคโนโลยี
  3. ธุรกิจบันเทิงและการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น
  4. บริการด้านการท่องเที่ยวแบบวีไอพี และบริการด้านการแพทย์
  5. ธุรกิจเทรดดิ้ง, ตัวแทนจำหน่าย, ธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  6. การผลิตและจำหน่ายขนมหวานและลูกกวาดคุณภาพดี
  7. ธุรกิจร้านอาหารแบบ Outlet